รับประกัน

การรับประกัน
waกรีนเพลย์ให้การรับประกันในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่นอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับความบกพร่องทั้งในด้านวัสดุและการผลิต

รายละเอียดการรับประกันดังต่อไปนี้:
โครงสร้างหลักรับประกัน 5 ปีของโครงสร้างสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพจากการสัมผัสกับอากาศ การรับประกันนี้จะใช้กับposts GI และชั้นเหล็กเท่านั้น
ส่วนประกอบเหล็กให้การรับประกัน 5ปีสำหรับความเสียหายของโครงสร้างอันเนื่องมาจากความบกพร่องจากการผลิตและคุณภาพของวัสดุ
ชิ้นส่วนพลาสติก รับประกัน 3ปี สำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องในวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ยังครอบคลุมถึงแม่พิมพ์ที่หมุนได้ เช่นท่อหรือสไลด์
ส่วนที่โยกได้ รับประกัน 2 ปี สำหรับข้อบกพร่องในวัสดุและการผลิต การรับประกันนี้ครอบคลุมถึง สปริงไรเดอร์, ชิงช้า,กระดานหก และอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งทั้งหมด
พื้นยางเพื่อความปลอดภัย รับประกัน 2 ปี ในพื้นยางทั้งหมด ซึ่งรวมถึง พื้นยางสังเคราะห์ อีพีดีเอ็มชนิดเทในที่ด้วยทั้งหมด
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องใดๆ อันเนื่องมาจากปัญหาการสีซีดจางของสี หรือเปลี่ยนสีเนื่องจากสภาพอากาศ และความเสียหายหรือแตกหักอันเนื่องมาจากการเล่นที่ผิดวิธี และขาดการดูแล หรืออุบัติเหตุไม่รวมในการรับประกันนี้