Green Floor

Influencing Success At Every Step

พื้นยางนุ่มเพื่อปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสนามเด็กเล่น,สวนสาธารณะและสนามกีฬา พื้นยางกรีนฟลอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บจากการตกจากเครื่องเล่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เด็กเล่นอย่างสนุกสนาน นอกเหนือจากพื้นเพื่อความปลอดภัยแล้ว เรายังมุ่งมั่นเพิ่มศิลปะ วัสดุที่ใช้วัตถุดิบทำจากเศษยาง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นยางกรีนฟลอร์ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและมีความปลอดภัย พื้นยางกรีนฟลอร์สำหรับปูพื้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นพื้นยางรูปสีเหลี่ยมจตุรัส,พื้นยางแบบอินเตอร์ล็อก, บล็อกยางปูพื้นสำหรับฟุตบาท,ทางเดิน,สนามกอล์ฟ, บล็อกยางสำหรับสนามยิงปืน,พื้นหญ้าเทียม,และพื้นยางอีพีดีเอ็มแบบราดเทในที่สามารถกำหนดสีและลวดลายได้ตามต้องการ